Privacy verklaring

FootBased hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring geeft FootBased heldere en transparante informatie geven over hoe FootBased omgaat met uw persoonsgegevens.

FootBased doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FootBased houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat FootBased in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als FootBased deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als FootBased zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemene zin, vragen hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door FootBased verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar

Grondslag voor deze persoonsgegevens is

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FootBased de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam:
 • Meisjesnaam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Naam huisarts of behandelend arts
 • BSN 
 • Zorgverzekering
 • Anamnese

In bepaalde situaties zullen er foto’s gemaakt worden van (de huid en/of nagels) van uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor FootBased. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld. In sommige gevallen zal FootBased u expliciet vragen om de foto’s met andere pedicures of disciplines te mogen delen in een beveiligde omgeving. FootBased zal u te allen tijde vragen of er foto’s gemaakt mogen worden en met welk doel.

Uw persoonsgegevens worden door FootBased opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in alle financiële administratie voor maximaal 7 jaar
 • Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevensmaximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum